Huisregels

Algemene voorwaarde

Sporten met elkaar kan risico’s met zich meebrengen. Hiervoor hebben wij wat huisregels opgesteld.

1.Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Deelname aan de bootcamp geschiedt geheel op eigen risico. 

2.MPH is op geen enkele manier aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de sporter.

3.MPH is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de sporter. De sporter vrijwaart MPH voor aanspraken van derden ten aanzien van art. 2 en 3.

4.Mocht je bij het uitvoeren van een oefening last ondervinden, ben je verplicht dit direct aan te geven aan de instructeur(s). Indien er sprake is van een blessure, raadpleeg eerst een arts/deskundige en laat je adviseren welke oefeningen voor jou wel/niet geschikt zijn.

5.Indien de bootcamp door MPH wordt geannuleerd, wordt de reeds betaalde periode altijd met minimaal 1 les verlengd of zullen de kosten van de les(sen) aan de deelnemer worden terugbetaald.

6.Bij deelname stemt de sporter mee in dat zijn/haar persoonlijke gegevens door MPH bewaard en indien nodig verwerkt zullen worden. 

7.Tijdens de bootcamps kunnen foto’s en video’s gemaakt worden voor algemeen gebruik, waaronder doch niet uitsluitend voor promotiedoeleinden op de website en social media van MPH.